18 Mayıs 2011 Çarşamba

MANİSA İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Manisa ili, Türkiye’nin batısında, Ege Bölgesinin, Kıyı Ege Bölümünde yer almaktadır. İl topraklarının büyük bir bölümü Gediz Havzası içinde, küçük bir bölümü de kuzey batıda Ege (Bakır çay) Havzası içinde bulunmaktadır. Manisa, coğrafi olarak 27º ve 29º doğu boylamları ile 38º ve 39º kuzey enlemleri arasında yer alır. İdari yönden, doğudan Uşak ve Kütahya, batıdan İzmir, kuzeyden Balıkesir, güneyden Aydın, güneydoğudan Denizli illeri ile çevrilidir (Harita 1). İlin yüzölçümü 13.810 km² dir. İl toprakları çok büyük bir ağırlıkla dağlar ve platolardan oluşmuştur. İlin uç noktaları doğuda; Selendi-Kürkçü köyü, batıda ; Merkez ilçe-Düzlem köyü, kuzeyde; Soma-Türkali köyü, güneyde; Sarıgöl-Aşağıkızlı çukur köyüdür.
Harita 1: Manisa Lokasyon Haritası
            Manisa ili tarımsal potansiyeli ve tarımsal üretimi ile ülkemizin önde gelen illerindendir. Türkiye toplam tarımsal üretim değerinin yaklaşık % 6’sı Manisa’dan elde edilmektedir. 514.526 hektar tarım alanı mevcuttur. Bu alanın 345.666 hektarı sulanmayan, 168.860 hektarı sulanabilir arazidir (Grafik 1). Nüfus bakımından Türkiye'nin 12. büyük ili olan Manisa'da tarımla uğraşan nüfusun oranı % 43'tür. 96 tür bitki ve 15 tür kültür hayvanı yetiştiriciliği yapılmaktadır  ( Manisa Tarım Master Planı, 2004).

Grafik1 : Manisa İlinin Sulanabilen ve Sulanamayan Tarım Alanları

Kaynak: Manisa Tarım Master Planı, 2004

            İlin en verimli toprakları Gediz Ovası’nda toplanır. Gediz Ovası’nın Alaşehir Çayı Vadisi boyunca kuzey-batı yönünde uzanan doğu bölümü Alaşehir Ovası adıyla anılır. Bu bölümün uzunluğu 40 km., genişliği 10 km.’ dir. Ovanın ana Gediz Vadisi’nde kalan bölümleri doğudan batıya doğru sırasıyla Salihli-Turgutlu-Manisa ve kuzey istikametinde Bakırçay Ovası olarak adlandırılır.

Manisa, üretmiş olduğu tarımsal üretim değerleri ile Türkiye’de ilk üç il arasında yer almaktadır. Manisa ile özdeşleşmiş ürünlerin başında çekirdeksiz kuru üzüm ve tütün gelir. Türkiye’den ihraç edilen çekirdeksiz kuru üzümün %73-85’ini tek başına Manisa karşılamaktadır. Özellikle adını ülkemizden alan Türk tipi (Şark tipi-Oriyantal) tütün üretiminde de Manisa’nın benzer bir önemi vardır. Türkiye’den ihraç edilen tütünün %93’ü Ege Bölgesi’nde, bunun da %50’ye yakını Manisa’da üretilmektedir.

            Tütün ve üzüm dışında Manisa’nın simgesi haline gelecek bir başka ürün de zeytindir. Son yıllarda zeytin dikim alanları hızla artmaktadır. Manisa, pamuk üretiminde de gerek verim gerekse kalite yönünden dünya ortalamalarının üzerindedir.

Manisa tarımının Türkiye tarımı içindeki yerine bakıldığında çekirdeksiz kuru üzüm, tütün, pamuk, zeytin ve kirazın önemli yer tuttuğu görülmektedir. Bu ürünler ihracat olarak büyük katma değer sağlayan ürünlerdir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder